Trongane

Nederlenderne kaller plassen «By the stones»
Stedet ligger noen få hundre meter ovenfor brua i Bjerkreim.
Fra veisiden er det flere fine strekk der laksen ofte passerer noen få meter fra land. Her fikk jeg min første laks. Strekket kan også fiskes fra andre siden.