Kalvaneshølen

Dette er en veldig bra høl. Jeg foretrekker å fiske fra veisiden.
Ser at mange også foretrekker å fiske fra «kirkesiden»
Dette er et veldig bra fluestrekk. Mark og flue kan også benyttes.
Hølen legger en liten km fra Bjerkreim sentrum.