Fiskeregler

Fiskeregler

 • Fiskeren er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende lover og regler.
 • Alt fiske er og skal foregå bevegelig, nedstrøms dersom flere fisker på sammen plassen.
 • I en strekning som er avmerket med påler skal fiske begynne fra den øverste pålen dersom andre allerede fisker i strekningen. Utenfor strekninger avmerket med påler skal fisket begynne minst 50 m ovenfor andre fiskere. Det er ikke tillatt med rotering blant fiskere som fisker sammen dersom dette fører til utestengelse av andre. Ta hensyn til andre fiskere.
 • Fangstkvote
  • Juni: maks. 2 laks og/eller sjøaure pr. fisker/døgn
  • Juli-Sept: maks. 3 laks og/eller sjøaure pr. fisker/døgn
 • Fangstkvoten er personlig og kan ikke overføres andre. Kvoten følger fiskekortdøgnet eller hver dato for helg, uke og sesongkort. Fisket skal opphøre når kvoten er fylt. (Kvoten gjelder for fiskedøgn i hele Bjerkreimsvassdraget, inkl. Tengs) Laks/sjøaure under 35cm skal slippes ut igjen.
 • All fangst skal rapporteres til Bjerkreim elveeigarlag BA på fangstrapporteringskortet.
 • Respekter gjeldende sonegrenser.
 • Bruk av egen båt ikke tillatt (Gjelder ikke særrett)
 • Den dyrka marka skal ikke ferdes over, bruk stiene
 • Ta med rester av sen, engangsgriller og annet søppel hjem.
 • Fiskes det samtidig fra begge sider av elven skal midtlinje-prinsippet gjelde.

Tillatt redskap

 • Fiske med påmontert plastslange og dupp som kan fylles med vann er ikke tillatt.
 • Tillatt redskap er flue, sluk, spinner, wobbler og mark, som kan brukes i kombinasjon med søkke.
 • Maks 3 spisser og en stang pr. fisker
 • Tenk miljø, unngå blysøkke.

Brudd på reglene vil føre til inndragning av fiskekortet, eventuelt politianmeldelse.

Vær på vakt mot fiskesykdommer!

Unngå spredning av fiskesykdommen Gyrodactylus salaris. Desinfisering av utstyr er påbudt ved første besøk til elva, og deretter etter at fiskeutstyr er blitt brukt i andre vassdrag. Skal gjøres hos fiskekortselgere. Se eget oppslag på tavlene/internett for deltaljer om desinfisering.

Husdyrsykdommer

For å hindre at norske husdyr kan bli smittet av farlige sykdommer som finnes i andre land må du ikke:

 • Gi dyra medbrakt mat eller kaste avfall i naturen
 • Gå inn i fjøs eller oppta kontakt med beitedyr og deres områder uten eiers tillatelse
 • Personer som har vært i munn- og klovsjuke land, har ikke adgang til husdyrrom eller beiter der husdyr oppholder seg.